Maredsous en omgeving

Vorig weekend tijdens een familieweekend toch nog eens de moeite genomen om naar mijn geverde vrienden te kijken.  ,Rond de abdij van Maredsous bleken er toch soorten te zitten die je niet meer (of zelden) in Vlaanderen aantreft. Deze grauwe klauwier, bijvoorbeeld, die minuten lang op een prikkeldraad de akkerweiden gadesloeg. De eerste keer in België dat ik deze vogel zag.

Hij kreeg het gezelschap van een koppel zwartkoppen. Ook grauwe vliegenvanger, kneu, ringmus, grasmus en gele gors werden gesignaleerd, maar de klap op de vuurpijl moest nog komen. Aan de horizon spotte ik een visarend. Een zeldzame waarneming in deze contreien.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *