13. KNOBBELZWAAN (cygnus olor)

Gespot in Harchies (B). De knobbelzwaan is een adellijke vogel. In de 16e eeuw gold het zwanenrecht: enkel graven en hogere adel mochten zwanen houden om af te schieten. Zwanenvlees was immers een delicatesse. Vandaag geldt dat recht in Groot-Brittanië nog steeds. The Queen is er eigenaar van alle zwanen van het land. De knobbelzwaan is de grootste watervogel. Ze kan tot 12 kg wegen en haar vleugels bereiken een spanwijdte van 2,4m.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *