Antwerpse Polders

Vandaag bezoekje aan de rietmoerassen in Kallo en de Putten in Kieldrecht gebracht. Dit leverde een paar soorten op die ik eerder dit jaar nog niet gezien had.  Een visdiefje dat speels over het water scheerde en massa’s kluten die elkaar in het zompige weideland verdrongen. Andere leuke vondsten: een grote zilverreiger, scholeksters en een oeverloper. Maar de hoofdvogel was deze lepelaar. De eerste keer dit jaar dat ik deze ibisachtige kon waarnemen. Een prachtwaarneming, vooral omdat ik hem van dichtbij kon fotograferen.

Soorten (26): grauwe gans, grote canadese gans, tureluur, oeverloper, lepelaar, slobeend, krakeend, wilde eend, tafeleend, fuut, kokmeeuw, kauw, zwarte kraai, ekster, scholekster, grote zilverreiger, cetti’s zanger, rietzanger,  kuifeend, zilvermeeuw, meerkoet, kluut, merel, huismus, visdief.

.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *