67. TAPUIT (oenanthe oenanthe)

Gespot in Ellezelles (B). Tapuiten zijn in Vlaanderen ernstig bedreigd. Ze staan op de rode lijst. Door het intensieve gebruik van de grond in onze contreien is de hoeveelheid oppervlakte die geschikt is als broedgebied voor de tapuit enorm afgenomen. Er zijn steeds minder schrale open, zandige plekken die onmisbaar zijn voor de tapuit. Ook de afname van het aantal konijnen en dus oude konijnenholen waar de tapuit graag in broedt, vormen een probleem. Weetje: in de 17e eeuw beschouwde men in Engeland Tapuiten als een lekkernij. Met behulp van fretten werd de tapuit uit de konijnenholen gedreven en dan met valken gevangen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *