54. VINK (Fringilla coelebs)
 “De blinde meesterzanger.” Gespot in tuin (B). Deze vogel is vooral bekend omwille van zijn mooie zang die uiteindelijk tot de vinkensport leidde. De wedstrijd steunt op het jaloerse en strijdlustige karakter van de mannetjesvinken gedurende de bronstijd. Er wordt tegenelkaar op gezongen om het territorium te bepalen. Tot 1921 speelde men met blinde vinken. De ogen van de arme vogels werden met een gloeiende ijzerdraad dichtgeschroeid. Dit gebruik rustte op een oud vooroordeel dat blinde vogels inniger zouden zingen. Om diezelfde reden werden in de Middeleeuwen oude minnestrelen ook blind gemaakt. In werkelijkheid maakte men de vinken blind omdat ze op deze wijze niet zouden afgeleid worden op vinkenzettingen. Daar werd binnen het uur genoteerd hoeveel keer de vink z’n liedje zong. O ja, een geldig liedje eindigt op suskewiet. Vinken die een zang hebben dat afwijkt van het suskewiet-einde, worden ‘Walen’ genoemd…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *