44. TURELUUR (Tringa totanus)

“Het profiteurke.” Gespot in Zwin (B) De tureluur is een steltloper. Typisch aan de vogel is z’n broedgedrag. Deze weidevogel legt gewoonlijk vier eieren in een kuiltje in het gras, meestal in een weiland. Hij zorgt er echter voor dat hij broedt op slechts enkele meters van het nest van een kievit. De tureluur profiteert daardoor van de technieken die de kievit heeft om predatoren op afstand te houden.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *