274. DUINPIEPER (Anthus campestris)

De Duinpieper was tot midden de jaren ’80 een weliswaar zeldzame maar karakteristieke broedvogel van zandige heidevelden in de Kempen.  De vermindering van de oppervlakte stuifzanden door massale bebossing was de belangrijkste oorzaak waarom deze vogel in Vlaanderen uitstierf. Deze duinpieper fotografeerde ik deze zomer langs de kustlijn van Ile de Ré (Frankrijk).