27. GRASPIEPER (Anthus pratenis)

Gespot in Uitkerkse Polders (B). Vaak te zien in weiden. Maakt een typisch geluid, namelijk de vrij constante gestructureerde melodie: zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zuu-zuu-zuu-zuu-zuu-zuu-zuu-zuu-svisvisvisvisvi TUUU TUUU TUUU TUUU tii-svia. Let ook op de lange nagel, hierin onderscheidt hij zich van de bospieper die sterk op hem gelijkt.  De bospieper zijn achterste nagel is veel korter.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *