264. WEKA (Gallirallus australis)

In Nieuw-Zeeland lopen een hoop vogels die niet kunnen vliegen. Dat komt omdat er lang in Nieuw-Zeeland geen roofdieren voorkwamen. Omdat ze niet bedreigd werden, en dus niet verplicht werden om voor natuurlijke vijanden te vluchten, verloren bepaalde vogels hun capaciteit om te vliegen.  Ze evolueerden eigenlijk naar landdieren. De kiwi is er zo één, maar ook de weka. Door de kolonisatie van de Britten werden echter roofdieren zoals ratten en hermelijnen ingevoerd. Deze zien in deze lamme bende wel een snelle snack en bedreigen de ‘landvogels’. De species die er het slechtst aan toe is, is de  kakapo (een grote papegaai die niet kan vliegen) . Er zijn er nog een honderdtal die op een apart klein eilandje, zonder roofdieren of course, geïsoleerd zijn om verder mee te kweken. Gelukkig erkent de Nieuw-Zeelandse overheid het probleem. Tegen 2050 willen ze alle roofdieren uitroeien.