204. BONTE KRAAI (Corvus cornix)

Voor het eerst gezien en gefotografeerd in de Wicklow Mountains, Ierland. De vogel broedt niet in West-Europa, maar wel in Scandinavië en over het Kanaal. In België was hij vroeger een regelmatige wintergast, maar de laatste jaren is hij een echte zeldzaamheid geworden. Wetenschappers menen dat daar wel eens de klimaatopwarming de oorzaak van kan zijn. De Bonte Kraai heeft een beperke wintertrek naar het zuiden, bij strenge vorst kwamen vogels uit Scandinavië hierdoor in België terecht. Maar nu de winters ook in het noorden milder worden, hoeven ze zo ver niet meer in Europa uit te zakken. Als er nog Bonte Kraaien in de Benelux gesignaleerd worden, is dit meestal in het noorden van Nederland.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *