174. GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia)

De grootste van de ruiters spotte ik op de Paardeweiden in Merelbeke (B). Steltloper die vaak tijdens de voorjaars- en najaarstrek gespot wordt. Ze verkennen graag ondergelopen weidelanden op zoek naar insecten en wormen in ondiep water.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *