17. BONTBEKPLEVIER (Charadrius hiaticula)

 Gefotograffeerd in Zwin (B). De bontbekplevier is een schaarse broedvogel van onze zeekusten. Ze is wel vaker te zien als bezoeker tijdens de najaars- en voorjaarstrek. Speciaal aan het beestje is het gedrag van het mannetje wanneer het nest in gevaar is. Dan gaat de plevier op zijn rug liggen en spreid z’n vleugels. Hij ‘speelt’ alsof hij gewond is. De rover zijn aandacht gaat instinctiefmatig naar de gewonde prooi en zo wordt hij afgeleid. Op die manier blijft het nest vaak veilig.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *