15. KOKMEEUW (Larus ridibundus)

Dit is de meest verspreide en talrijkste van de kleine meeuwen. In broedseizoen héél luidruchtig. Geluid: een rauw ‘kwarr’ gevolgd door een kort ‘kwup’.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *