127. EKSTER (Pica pica).

Gefotografeerd in Bourgoyen (B). Vaak voorkomende vogel die al decennia lang voor controverse zorgt. Natuurliefhebbers zien hem niet graag omdat hij de eieren van kleinere vogels rooft, landbouwers verwijten hem het plastiek kapot te pikken waar hun groenvoeders onder liggen. Nochtans is de ekster heel nuttig voor de akkerbouw omdat het emelten en ander grond-ongedierte opvreet. Roofvogels zoals ransuilen en torenvalken profiteren van de constructievaardigheden van eksters. Ze gebruiken hun verlaten nesten, waar de eksters gemiddeld 40 dagen aan bouwden. De vogel heeft ook z’n geschiedenis tegen. Zo zou hij ongeluk brengen omdat de ekster als enige weigerde om in de Ark van Noah in te schepen. Hij bleef liever op het dak van de kajuit zitten.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *