11. CANADESE GANS (Branta canadensis).

Gefotografeerd in Uitkerkse Polders (B), maar overal waar er water is kan je het dier aantreffen. En dat is een probleem. De Canadese Gans is een exoot. Ze broedde aanvankelijk niet in Europa, maar werd vanuit Noord-Amerika hier geïntroduceerd als siervogel of uitgezet voor de jacht. Helaas ontsnapten een paar van die beesten en bleken ze zich wonderwel goed voort te planten. Vandaag is de Canadese Gans een pestsoort. Ze zijn te talrijk en bedreigen de biotoop van andere watervogels. Bovendien vreten ze als gekken en kakken ze hele natuurreservaten onder. Veel natuurbeheerders schudden hun eieren zodanig ze zich niet kunnen voortplanten. In andere natuurgebieden worden ze gevangen en ge-euthanaseerd.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *