100. RODE KARDINAAL (Cardinalis Cardinalis)

Deze vogel is niet voor niks mijn ‘centenaire’. Ik citeer uit een artikel dat ik voor Ché schreef. “Tien jaar geleden maakte ik diep in de Canadese wouden met enkele bevriende journalisten een zesdaagse kanotocht. Ik had m’n metgezellen beloofd dat ik bij het zien van de inheemse rode kardinaal op champagne zou trakteren. Ook al speurde iedereen elke boom af op zoek naar iets roods, we slaagden we er niet in om een glimp van de kleurrijke vogel op te vangen. “Het is dan ook een zeer zeldzame vogel die zeer schuw is en zich wegstopt in hoge coniferen,” orakelde ik bij een pilsje op een terras aan de luchthaven van Toronto. Mijn woorden waren nog niet koud of drie kardinaalsvogels vlogen over onze hoofden en gingen op het dak van een ijscrèmekarretje zitten. Collega Alain Grootaers vond dit zo grappig dat hij er een column in de Gazet Van Antwerpen over schreef. Sindsdien noemt de helft van ‘t Stad me ‘the red cardinal’.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *