10. BERGEEND (Tadorna tadorna)

Gefotograffeerd in Uitkerkse Polders (B). Foerageert meestal in ondiep water maar ook op schorren en akkers. Z’n naam vewijst niet naar hoge Alpenreuzen, maar wel naar het werkwoord ‘verbergen’. De bergeend verstopt haar eieren in grondholen, zoals van konijnen. Geluid van mannetje in balts is hoog, fluitend, sliss-sliss-sliss.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *