Vogels

“Elke dag probeer ik één nieuwe vogel te spotten. Zonder een afgevinkte Petersons kan ik niet sterven.”

Bekijk ze hieronder allemaal of per werelddeel: AMERIKAAZIËEUROPAOCEANIË.

15. KOKMEEUW (Larus ridibundus)

15. KOKMEEUW (Larus ridibundus)

Dit is de meest verspreide en talrijkste van de kleine meeuwen. In broedseizoen héél luidruchtig. Geluid: een rauw 'kwarr' gevolgd...
Read More
11. CANADESE GANS (Branta canadensis).

11. CANADESE GANS (Branta canadensis).

Gefotografeerd in Uitkerkse Polders (B), maar overal waar er water is kan je het dier aantreffen. En dat is een...
Read More
10. BERGEEND (Tadorna tadorna)

10. BERGEEND (Tadorna tadorna)

Gefotograffeerd in Uitkerkse Polders (B). Foerageert meestal in ondiep water maar ook op schorren en akkers. Z'n naam vewijst niet...
Read More
9.  FITIS (Phylloscopus trochilus)

9. FITIS (Phylloscopus trochilus)

Dit vogeltje spotte ik in Harchies (B). Omdat ze minuten lang de tijd nam om in een boomtop te zingen,...
Read More
8. GROENE SPECHT (Picus viridis)

8. GROENE SPECHT (Picus viridis)

 Vaak voorkomende specht. Deze heb ik gefotografeerd in m'n tuin te Ellezelles (B). Kenmerkend is z'n luide lach - hij...
Read More
7. BRAAMSLUIPER (Sylvia curruca).

7. BRAAMSLUIPER (Sylvia curruca).

 Gespot in Wenduine (B). Ik fotografeerde het beestje in de bosjes langs de duinen. De braamsluiper is een trekvogel, ze...
Read More
6. TJIFTJAF (Phylloscopus collyitica)

6. TJIFTJAF (Phylloscopus collyitica)

Gespot in Ronse (B). Eén van m'n favorieten omdat hij zo'n toffe naam heeft. In het Duits noemen ze dit...
Read More
5. GROENLING (Chloris chloris)

5. GROENLING (Chloris chloris)

Gespot in Ellezelles (B). Vaak voorkomende vinkachtige van parken, bossen en weilanden. Zang in broedseizoen: een langgerekt, blèrend en nasaal...
Read More
4. TORENVALK (Falco tinnunculus)

4. TORENVALK (Falco tinnunculus)

Gespot in tuin, Ellezelles (B)
Read More
3. FUUT (Podiceps cristatus)

3. FUUT (Podiceps cristatus)

Gespot in Harchies (B). Algemene broedvogel op met riet omzoomde binnenwateren. Geluid tijdens balts: een krachtig rollend krrra-ahrr en vrek-vrek-vrek....
Read More
2. STAARTMEES (Aegithalos caudatus).

2. STAARTMEES (Aegithalos caudatus).

Gespot in Tombele, Ronse (B). Vrij algemene broedvogel van bosrijke streken. Geluid: een kenmerkend laag 'tup', een herhaald, trillend 'tsirppp'...
Read More
1. WITTE KWIKSTAART (Motacilla alba)

1. WITTE KWIKSTAART (Motacilla alba)

Gespot in Harchies (B). Is een algemene broedvogel. Geluid: een levendig 'tsissit', alarm een abrupt tsjik. De witte kwikstaart heeft...
Read More
1 24 25 26